Для отримання відомостей про юридичну особу:
  • Внесіть код ЄДРПОУ підприємства у пошукове поле.
  • Натисніть клавішу пошуку по реєстрам відомостей.
  • Очікуйте виконання пошуку відомостей.
  • Відскануйте QR-код та ознайомтесь з наявною інформацією.
У разі відсутності відомостей у реєстрах не засмучуйтесь. У системі здійснюється постійна верифікація даних, у зв'язку з чим відомості постійно оновлюються.

Щось пішло не так, спробуйте пізніше.

Перелік реєстрів у яких здійснюється пошук відомостей про об'єкт
Об'єкти, взяті на державний облік
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Дозволи користувачів
Викиди в атмосферне повітря, тонн
Витяг з реєстрів

Перейти за посиланням